Podrška regionalnim tematskim mrežama organizacija civilnog društva, podrška regionalnim mrežama koji se bore za prava žena i ravnopravnost polova i podrška malim projektima koji promovišu saradnju između zajednica i građana Srbije i Kosova *

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

23.05.2019

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

18,700,000 EUR

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Unutrašnji poslovi
  • Sprečavanje i rešavanje sukoba, bezbednost
Civilno društvo
  • Civilno društvo
Međunarodna saradnja
  • Međunarodna saradnja
Ostalo
  • Međuetnička saradnja

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija