Podsticaji za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima u 2021.

Naziv donatora

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Rok za prijavu na konkurs

15.11.2021

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Privredna društva
  • Preduzetnici
  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

2.350.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Turizam

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Podsticaji obuhvataju investicije u: 1) sektoru ruralnog turizma: - ulaganje u izgradnju - nabavku opreme - promocija nepoljoprivrednih aktivnosti 2) sektor lovnog turizma: - ulaganje u izgradnju - nabavku opreme - promocija nepoljoprivrednih aktivnosti 3) sektoru starih i umetničkih zanata, odnosno domaće radinosti u kojem su prihvatljive investicije: - ulaganje u nabavku opreme i alata za obavljanje poslova - sertifikovanja starih i umetničkih zanata - promocija nepoljoprivrednih aktivnosti u sektoru starih i umetničkih zanata, odnosno domaće radinosti. Pravo na korišćenje podsticaja imaju: 1) fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva; 2) preduzetnik; 3) pravno lice: (1) privredno društvo, (2) zemljoradnička zadruga, (3) udruženje.

Kako se aplicira?

Čitko popunjen i potpisan obrazac prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „Konkurs o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima u 2021. godini”, lično, preko Pisarnice republičkih organa uprave u Beogradu, ulica Nemanjina broj 22-26, 11000 Beograd ili poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra br. 84, 11050 Beograd.