Poziv OCD za prijave za NED grantove

Naziv donatora

The National Endowment for Democracy

Rok za prijavu na konkurs

22.06.2018

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

U zavisnosti od vrednosti projekta.

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Pravosuđe i pravna država
  • Ljudska prava
Civilno društvo
  • Civilno društvo

Podržane ciljne grupe

  • Opšta zajednica – građani
  • Organizacije civilnog društva

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Kako se aplicira?

Online apliciranjem na sledećem linku: https://www.grantrequest.com/Login.aspx?ReturnUrl=%2fapplication.aspx%3fSA%3dSNA%26FID%3d35048%26sid%3d1280&SA=SNA&FID=35048&sid=1280 ili slanjem prijavne dokumentacije, koja se nalazi u projektnoj dokumentaciji, na sledeću adresu: PROPOSALS@NED.ORG.