Poziv Svetske banke za dostavljanje predloga za oporavak ljudskog kapitala nakon pandemije COVID-a

Naziv donatora

Svetska banka - Fond za stratešku procenu uticaja (SIEF)

Rok za prijavu na konkurs

17.06.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Obrazovne ustanove
  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 400.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Rad i zapošljavanje
  • Zdravstvo
  • Obrazovanje
Ostalo
  • Deca, zdravlje

Podržane ciljne grupe

  • Istraživačke organizacije/ Istraživači

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Kako se aplicira?

Proces prijave se odvija u dve faze. U prvoj fazi, istraživači popunjavaju kratku onlajn prijavu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMa-kwdUsaMvsteWF8T-edAapb86ZQnQmgl7VrBSZign5M5g/viewform Ovaj kratki predlog će pomoći da se proceni sveukupna prikladnost dizajna evaluacije za kontekst predložene zemlje. U ovoj fazi, istraživači ne moraju da budu upareni sa timom Svetske banke. Nakon skrininga u prvoj fazi, SIEF će pozvati uspešne timove da podnesu kompletan predlog.