Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Poziv za dodelu grantova za istraživačke projekte: „Dijalog promena”

U okviru projekta „Dijalog promena”, Beogradska otvorena škola (BOŠ) sprovodi program podrške istraživačima koji je osmišljen sa ciljem da doprinese ostvarivanju pozitivnih efekata saradnje između straživača i organizacija civilnog društva (OCD).

Naziv donatora

Evropska unija

Rok za prijavu na konkurs

30.03.2022

do 15 h

Ko može da aplicira?

  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

2.500 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Rad i zapošljavanje
Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • Razvoj zajednica, socijalna uključenost i demokratski razvoj

Podržane ciljne grupe

  • Istraživačke organizacije/ Istraživači

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

od 2021. do 2023. godine.

Posebni zahtevi donatora

Neophodno je da istraživači pre osmišljavanja i podnošenja predloga istraživačkih projekata u okviru ovog Programa podrške: a) stupe u kontakt sa organizacijom civilnog društva koja se kroz svoje aktivnosti uključuje u procese donošenja odluka; b) u saradnji sa organizacijom civilnog društva definišu nedostajuće činjenice i podatke neophodne za delotvornije učešće OCD u procesima donošenja odluka; v) u saradnji sa organizacijom civilnog društva definišu ciljeve i rezultate istraživanja, i g) stave na raspolaganje organizaciji civilnog društva celokupno istraživanje i njegove rezultate zarad njihovog korišćenja prilikom učešća OCD u procesima donošenja odluka. Istraživači mogu predlagati projekte isključivo samostalno.

Kako se aplicira?

Obavezna dokumentacija za prijavu sastoji se iz: 1. Popunjenog prijavnog formulara 2. Radne biografije podnosioca istraživačkog projekta Podnošenje predloga istraživačkih projekata za učešće u programu podrške „Dijalog promena“ vrši se isključivo elektronskim putem preko onlajn platforme: https://pozivi.bos.rs/