konkurs
istekao

Poziv za dodelu grantova za javno zagovaranje na lokalnom nivou u okviru projekta „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”

Program “Zajedno za aktivno građansko društvo” (ACT) projektovan je kao četvorogodišnja podrška organizacijama građanskog društva (OGD) u Srbiji (2019-2023) kroz dodelu grantova i jačanje njihovih kapaciteta kako bi što efikasnije odgovarali na izazove građanskog aktivizma u Srbiji.
Projekat ACT sprovode švajcarska nevladina organizacija HELVETAS Swiss Intercooperation i Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje „Građanske inicijative“

Naziv donatora

Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)

Rok za prijavu na konkurs

15.12.2021

do 17 h

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

1.760.000,00 RSD

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Pravosuđe i pravna država
  • Ljudska prava
Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Socijalna zaštita

Ciljna grupa podrške

  • Organizacije civilnog društva

Geografska oblast podrške

  • Beograd
  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja projekta

12 meseci

Posebni zahtevi donatora

Prijavu za institucionalni grant mogu podneti OGD aktivne u prioritetnim oblastima poziva: 1. uključivanje i mobilizacija građana 2. praćenje sprovođenja zakona i politika 3. rodna ravnopravnost i povezane teme, 4. socijalna inkluzija i ranjive grupe 5. decentralizacija 6. ljudska i građanska prava 7. zaštita životne sredine 8. dobro upravljanje.

Kako se konkuriše

Na internet stranici act.civicatalyst.org možete podneti prijavu za grant za javno zagovaranje na lokalnom nivou. Za sva dodatna pitanja i informacije u vezi sa uslovima konkursa, možete se obratiti na info@act.org.rs, a u vezi sa tehničkim pitanjima koja se odnose na elektronsko podnošenje prijava na support@catalystbalkans.org.