preostalo
manje od 7 dana

Poziv za omladinske projekte IX

Naziv donatora

Ministarstvo Evrope i spoljnih poslova Francuske

Rok za prijavu na konkurs

31.01.2023

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

nije naznačeno

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Obrazovanje
Ostalo
  • Mladi, volonterizam

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja projekta

12 meseci

Posebni zahtevi donatora

Ovaj poziv za projekte strukturiran je oko tri nezavisna odeljka – kandidati se mogu prijaviti za jedan ili sva tri: • Mladi i volontiranje • Osnovno obrazovanje • Stručna obuka mladih

Kako se konkuriše

Prijave se podnose onlajn po dematerijalizovanoj proceduri na portalu decentralizovane saradnje, na adresi: www.cncd.fr. Svaki kandidat mora da kreira nalog u CNCD ekstranetu, kako bi mu se dodelili lični identifikator i lozinka. U slučaju poteškoća, kontaktirati: secretariat.dgm-aect@ diplomatie.gouv.fr.