Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Poziv za podnošenje koncepata za grantove za istraživanje: vakcine i transparentnost

Naziv donatora

Međunarodna transparentnost - Globalno zdravlje

Rok za prijavu na konkurs

16.05.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Obrazovne ustanove
  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 3.500 do 14.000 £

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Zdravstvo
Ostalo
  • Zdravlje, Covid-19. Demokratija i dobro upravljanje

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Prioritetne oblasti: 1. Transparentnost i mere protiv korupcije u finansiranju od strane međunarodnih finansijskih institucija 2. Mapiranje zahteva za slobodu informacija za objavljivanje ugovora o vakcini protiv COVID-19. 3. Procena integriteta i transparentnosti u nabavci pomoćnih proizvoda za uvođenje vakcine. 4. Procena nacionalne kupovine. Uspešan kandidat može biti pojedinac ili organizacija sa dokazanim iskustvom u sprovođenju detaljnih istraživanja i izradi izveštaja u relevantnim kontekstima. Osnovni zahtevi su sledeći: 1. Sedam (7) godina iskustva u istraživanju međunarodnih pitanja 2. Istraživač sa diplomom magistra ili doktora nauka u vodećoj ulozi 3. Tri (3) godine iskustva u sprovođenju istraživanja u zajednici, nabavkama, otvorenim podacima, korupciji i/ili upravljanju u LMIC-ima (ovo može biti kumulativno) 4. Poznavanje engleskog jezika 5. Dokazano iskustvo u dizajniranju i primeni metodologija istraživanja u više zemalja Grupa koja pruža koncepte mora biti neprofitna ili iz akademske institucije.

Kako se aplicira?

Odgovore treba dostaviti koristeći dokument za odgovor ponuđača koji je dat u Delu 3 ovog tenderskog paketa. Pitanja u vezi sa ovim tenderom mogu se uputiti Tomu Rajtu, menadžeru istraživanja, na: twright@transparency.org.