Poziv za podnošenje predloga antikorupcijskih inicijativa za podizanje svesti javnosti

Naziv donatora

Regionalna Antikorupcijska Inicijativa - RAI

Rok za prijavu na konkurs

30.11.2021

do 23 h i 59 min

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 7.000 do 9.500 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • Borba protiv korupcije

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

Od 8 do 12 meseci.

Posebni zahtevi donatora

Od kandidata se očekuje bar 20% učešća u troškovima projekta. Realizacija projekta mora početi najkasnije u martu 2022. godine. Projekti se moraju odnositi na najmanje jednu od tema: 1. Podizanje svesti o implementaciji UNCAC-a. 2. Promocija i demistifikacija antikorupcijskih mehanizama. 3. Edukacija javnosti o zaštiti uzbunjivača. 4. Podizanje svesti o uticaju korupcije na rodnu ravnopravnost. 5. Uticaj korupcije na zaštitu životne sredine.

Kako se aplicira?

Predlog projekta sa pripadajućim aneksima poslati na: vancacy@rai-see.org. Samo kandidati koji prođu selekciju biće pozvani da pošalju originalna dokumenta sa važećim potpisima. Mejl nasloviti sa: Call for Proposals: The Best Anti-Coruption Public Awareness Initiatives.