Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Poziv za podnošenje predloga malih lokalnih projekata u Srbiji

Naziv donatora

Ambasada Republike Češke u Beogradu

Rok za prijavu na konkurs

31.10.2021

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

Od 2000.000 do 500.000 CZK

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Zdravstvo
  • Obrazovanje
Poljoprivreda i ruralni razvoj
  • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
  • Ruralni razvoj
Ostalo
  • Ekonomski razvoj

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

12 meseci

Posebni zahtevi donatora

Zahtev se popunjava ne engleskom ili češkom jeziku. Isplata grantova se vrši u dinarima, na osnovu iznosa navedenog u obrascu u CZK, a u protivvrednosti CZK prema kursu koji Ambasada koristi na dan isplate (pri popunjavanju formulara koristiti kurs za septembar 2022: 1 RSD = 0,219510 CZK). Mali lokalni projekti moraju imati razvojni aspekt.

Kako se aplicira?

Dokumentaciju je potrebno poslati u papirnoj formi (na koverti naznačiti „za MLP“) i elektronskoj formi na adresu Bulevar kralja Aleksandra 22, 11000 Beograd, odnosno e-mail adresu: mlp.belgrade.2022@gmail.com