Poziv za podnošenje predloga programa na konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom

Naziv donatora

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Rok za prijavu na konkurs

23.11.2018

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

95.000.000,00 RSD.

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Ostalo
  • Poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom.

Podržane ciljne grupe

  • Osobe sa invaliditetom

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Kako se aplicira?

Obaveznu dokumentaciju čine kompletno popunjeni obrasci: Aneks 1 – Obrazac za pisanje predloga programa, Aneks 2 – Obrazac budžeta programa, Aneks 3 - Obrazac narativnog budžeta programa, Potpisana i overena Izjava da sredstva za realizaciju programa nisu na drugi način već obezbeđena i Elektronska verzija dokumenata sa svim aneksima na CD-u, isključivo u formatima Word i Excel. Slati na adresu: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom Nemanjina 22-26, Beograd