Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Poziv za podnošenje predloga projekata – Borba protiv nasilja nad ženama u digitalnoj dimenziji (Srbija)

Naziv donatora

UN Women

Rok za prijavu na konkurs

15.05.2024

do 23.30 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 10.000 do 30.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • Rodna ravnopravnost, prevencija nasilja, IT, istraživanje, inovacije, mladi i adolescenti

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

do dve godine

Posebni zahtevi donatora

Poziv se odnosi na OCD za ljudska prava i žena, OCD zasnovane na mladima, kao i OCD koje se bave razvojem digitalnih politika, alata i/ili rešenja i podrži ih da implementiraju specifične inovativne aktivnosti i aktivnosti na terenu u borbi protiv nasilja nad ženama u digitalnoj dimenziji.

Kako se aplicira?

Pitanja u vezi sa procesima prijavljivanja mogu se podneti do 23.30 (GMT+1) 8. maja 2024. E-mail adresa za prijave i pitanja: grants.serbia@unwomen.org. Prilikom podnošenja prijava i pitanja potrebno je koristiti referentni kod „UNW-ECA-SRB-CFP-2024-001“ u odeljku predmeta e-pošte.