Poziv za podnošenje predloga projekata – Jačanje otpornosti, smanjenje rizika od katastrofa i oporavak posle katastrofe

Naziv donatora

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP)

Rok za prijavu na konkurs

05.12.2023

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 15.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • Odgovor na katastrofe, razvoj zajednica, inovacije

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

od 3 do 5 meseci

Posebni zahtevi donatora

Podnosioci predloga projekta mogu biti sve organizacije civilnog društva (OCD) koje se bave i imaju iskustvo u sektoru smanjenja rizika od katastrofa, civilne zaštite i obnove nakon prirodnih i drugih katastrofa ili u drugim srodnim oblastima. Podnosilac predloga projekta može se prijaviti samostalno ili u partnerstvu sa relevantnim institucijama ili organizacijama. Partneri na projektu mogu biti i druge nevladine organizacije, zadruge, privatna preduzeća, naučnoistraživački instituti, kao i državne institucije, lokalne samouprave i javna preduzeća. U slučaju partnerstva potrebno je dostaviti podatke partnerskih institucija ili organizacija. U slučaju partnerstva, potrebno je u okviru konkursne prijave dostaviti ugovor o saradnji, potpisan i pečatiran od strane partnera u projektu, gde su jasno definisane aktivnosti i odgovornosti svakog partnera. Imajte na umu da u slučaju partnerstva, OCD mora biti glavni predlagač koji će takođe biti i primalac granta. Glavni podnosilac prijave mora biti registrovan u Republici Srbiji, dok partnerske organizacije i/ili institucije u konzorcijumu (ako postoje) mogu biti registrovane u Srbiji i inostranstvu.

Kako se aplicira?

Prijave i prateću dokumentaciju slati mejlom sa naslovom "Call for Proposals for Civil Society Organisations" na:eudrr.rs@undp.org. Radi detaljnijeg informisanja o pozivu, UNDP će 23. novembra 2023. godine organizovati onlajn info sesiju sa početkom u 11 časova. Zainteresovani treba da se prijave slanjem mejla sa naslovom "Registration for Info Session"na eudrr.rs@undp.org, nakon čega će dobiti link za pristup.