Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Poziv za podnošenje predloga projekata: Kampanja za podizanje svesti o trgovini decom u Republici Srbiji

Naziv donatora

Savet Evrope

Rok za prijavu na konkurs

27.09.2021

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

15.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Obrazovanje
Ostalo
  • Deca

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

6 meseci

Posebni zahtevi donatora

Da bi se kvalifikovao za grant, podnosilac zahteva mora: - biti pravno konstituisan kao nevladina organizacija ili neprofitno pravno lice registrovano pod - relevantnim zakonima u Republici Srbiji; - imati pravo da u Republici Srbiji sprovodi aktivnosti opisane u svom predlogu projekta; - bili aktivan najmanje 5 godina u oblasti sprečavanja i suzbijanja trgovine ljudima, zaštite deteta od nasilja i zaštite ljudskih prava; - imati dovoljne finansijske kapacitete (stabilne i dovoljne izvore finansiranja) za održavanje svoje aktivnosti tokom celog perioda za koji se grant dodeljuje i da učestvuje iz sopstvenih sredstava (uključujući ljudske resurse ili doprinose u naturi); - imati dovoljne operativne i profesionalne kapacitete, uključujući i osoblje, za obavljanje aktivnosti opisanih u predlogu projekta; - imati bankovni račun. Projekti mogu uključivati: - Medijske kampanje, oglašavanje. - Društvene mreže i interaktivne veb -stranice dostupne svima, Jutjub video zapise. - Brošure, bilborde, postere, letke. - Umetnički rezultati (npr. pozorišna predstava, video kampanja, crtani filmovi, izložbe, muzički koncert i drugi umetnički sadržaji). - Dopiranje javnosti do ugroženih pojedinaca (organizacija javnih sastanaka, distribucija informativnih materijala). - Bilo koji drugi način delovanja koji je kompatibilan sa ciljevima i vrednostima Saveta Evrope. Projekat treba da pruži kratak pregled osnovne procene i da sprovede procenu aktivnosti podizanja svesti. U tu svrhu, projekat treba da objasni predviđenu metodologiju za takvu procenu u pogledu predloženih načina delovanja. Projekti bi trebalo da ciljaju naročito sledeće ključne aktere: - Javnost. - Decu osnovnih i srednjih škola. - Decu iz ugroženih zajednica ili decu u ugroženim situacijama. - Roditeljiei staratelje. - Prosvetni radnike, pedagoge, psihologe. - Zdravstvene radnike, posebno pedijatre, ginekologe, i medicinske sestre.

Kako se aplicira?

Popunjavanjem i potpisanog obrasca za prijavu. Potrebno je priložiti privremeni budžet i drugu prateću dokumentaciju: - potvrdu o registraciji nevladine organizacije ili sličan dokaz o registraciji; - -Statut organizacije ili ekvivalent; - -Ovlašćenje zakonskog zastupnika da deluje u ime podnosioca zahteva; - -Izvod iz banke kojim se potvrđuje postojanje bankovnog računa na ime podnosioca zahteva; - -Sve dodatne informacije u vezi sa realizovanim projektima relevantnim za poziv. Slanjem ovih dokumenata u elektronskom obliku (Word /ili PDF) na sledeću adresu: HF.THB.belgrade@coe.int. E -poruke treba da sadrže sledeću referencu u temi: Grant