Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Poziv za podnošenje predloga projekata u oblasti jačanja kapaciteta i povezanosti svih zainteresovanih strana koje rade na unapređenju odgovornosti vlasti prema građanima na lokalnom i nacionalnom nivou u Srbiji

Naziv donatora

Agencija SAD za međunarodni razvoj - U.S. Agency for International Development (USAID)

Rok za prijavu na konkurs

30.09.2017

17:00

Ko može da aplicira?

  • Privredna društva

Vrsta finansijske podrške

Pružanje usluga (service contract)

Oblast podrške

Pravda
  • Pravosuđe i pravna država
Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
  • Javna Uprava
  • Lokalna samouprava
  • Finansijski menadžment javnog sektora

Predviđeni period trajanja podrške

4 godine.

Posebni zahtevi donatora

USAID ima u planu da objavi drugi poziv za aktivnosti civilnog društva i medija u oblasti zagovaranja za dobru upravu i monitoringa rada javnih institucija, uključujući sprovođenje antikorupcijskih aktivnosti.
U okviru ovog poziva se neće odobravati grantovi direktno organizacijama civilnog društva.
Rok za postavljanje pitanja u vezi konkursa je 14. avgust 2017. 17h.
Pitanja se šalju isključivo putem mejla na sledeće adrese:
Albert Rexhepi: arexhepi@usaid.gov,
Branislav Bulatović: bbulatovic@usaid.gov

Kako se aplicira?

Slanjem projektne dokumentacije na sledeće mejl adrese: arexhepi@usaid.gov, bbulatovic@usaid.gov