Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Poziv za podnošenje predloga projekata za međunarodnu mobilnost

Naziv donatora

Fondacija Agropolis

Rok za prijavu na konkurs

15.09.2022

Ko može da aplicira?

  • Obrazovne ustanove
  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 10.000 do 30.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Nauka i istraživanje
Poljoprivreda i ruralni razvoj
  • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Ostalo
  • Hrana i ishrana

Podržane ciljne grupe

  • Akademska zajednica

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

Svi odabrani projekti moraju se završiti pre 30. juna 2024. godine.

Posebni zahtevi donatora

Kategorije: • Dolazna mobilnost: Ova kategorija ima za cilj da naučnicima i istraživačima iz međunarodnih, regionalnih ili nacionalnih javnih istraživačkih institucija širom sveta (Sever i Jug) pruži priliku da rade sa svojim kolegama u naučnoj mreži Fondacije (prednost će imati nove mobilnosti i naučnici koji nikada nisu bili u Monpeljeu). Predviđene su dve potencijalne vrste podrške: dugoročna dolazna mobilnost: strani postdoktor ili mladi naučnik koji dolaze u Francusku na najmanje 4 meseca u okviru jedinice mreže Fondacije; srednjoročna dolazna mobilnost: gostovanje starijeg istraživača u okviru jedinice mreže Fondacije između 1 i 3 meseca; • Odlazna mobilnost: Ova kategorija ima za cilj da pomogne mladim naučnicima iz istraživačkih jedinica Fondacije da uspostave veze i rade sa svojim međunarodnim kolegama; ili omogući studentima doktorskih studija i/ili master studija pod nadzorom naučnika iz istraživačkih jedinica mreže da provedu deo svoje obuke u međunarodnim istraživačkim centrima. Predviđen je jedan potencijalni vid podrške: odlazna mobilnost mladih naučnika i studenata doktorskih i magistarskih studija (maksimalno 6 meseci).

Kako se aplicira?

Podnošenjem popunjenog obrasca, uključujući anekse – onlajn, ovde: https://agropolis.jotform.com/assign/221602208966960/210936356109052