Poziv za podnošenje predloga projekata za međunarodnu mobilnost

Naziv donatora

Fondacija Agropolis

Rok za prijavu na konkurs

15.09.2022

Ko može da aplicira?

  • Obrazovne ustanove
  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 10.000 do 30.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Nauka i istraživanje
Poljoprivreda i ruralni razvoj
  • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Ostalo
  • Hrana i ishrana

Podržane ciljne grupe

  • Akademska zajednica

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

Svi odabrani projekti moraju se završiti pre 30. juna 2024. godine.

Posebni zahtevi donatora

Kategorije: • Dolazna mobilnost: Ova kategorija ima za cilj da naučnicima i istraživačima iz međunarodnih, regionalnih ili nacionalnih javnih istraživačkih institucija širom sveta (Sever i Jug) pruži priliku da rade sa svojim kolegama u naučnoj mreži Fondacije (prednost će imati nove mobilnosti i naučnici koji nikada nisu bili u Monpeljeu). Predviđene su dve potencijalne vrste podrške: dugoročna dolazna mobilnost: strani postdoktor ili mladi naučnik koji dolaze u Francusku na najmanje 4 meseca u okviru jedinice mreže Fondacije; srednjoročna dolazna mobilnost: gostovanje starijeg istraživača u okviru jedinice mreže Fondacije između 1 i 3 meseca; • Odlazna mobilnost: Ova kategorija ima za cilj da pomogne mladim naučnicima iz istraživačkih jedinica Fondacije da uspostave veze i rade sa svojim međunarodnim kolegama; ili omogući studentima doktorskih studija i/ili master studija pod nadzorom naučnika iz istraživačkih jedinica mreže da provedu deo svoje obuke u međunarodnim istraživačkim centrima. Predviđen je jedan potencijalni vid podrške: odlazna mobilnost mladih naučnika i studenata doktorskih i magistarskih studija (maksimalno 6 meseci).

Kako se aplicira?

Podnošenjem popunjenog obrasca, uključujući anekse – onlajn, ovde: https://agropolis.jotform.com/assign/221602208966960/210936356109052