Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Poziv za podnošenje predloga za poboljšanje položaja žena u Srbiji

Naziv donatora

UN Women

Rok za prijavu na konkurs

08.10.2021

do 23 h i 30 min

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 10.000 do 100.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Ostalo
  • Borba protiv droge i kriminala, rodna ravnopravnost

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

deset meseci

Posebni zahtevi donatora

UN Women Srbija poziva organizacije civilnog društva registrovane u Srbiji, sa iskustvom u radu na polju ženskih prava, osnaživanja žena i/ili nasilja nad ženama i devojčicama, da podnesu predloge projekata. Predlozi bi se trebali fokusirati na kontekst specifične aktivnosti i aktivnosti izgradnje kapaciteta za osnaživanje žena i djevojaka na selu za život bez nasilja i razmenu informacija o dostupnim i pristupačnim mehanizmima za zaštitu od nasilja nad ženama i diskriminacije na osnovu pola, u okviru projekta „Poboljšana sigurnost žena U Srbiji" Preporučujemo organizacijama koje su zainteresovane da podnesu predlog projekta da iskoriste mentorsku i savetodavnu podršku koju pruža Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije. Svi detalji o pružanju navedene podrške mogu se pronaći na sledećem linku: http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/rs/javni-poziv-ocd-za-pruzanje-mentorske-podrske-u-pripremi-predloga-projekata-za-konkurs-un-women-unapredjenje-bezbednosti-zena-u-srbiji-rok-24-9-2021/ Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva davaće komentare i predloge za izmene i dopune pripremljenih predloga projekata, uključujući definisanje ciljeva i očekivanih rezultata u odnosu na identifikovane izazove i probleme sa kojima se ciljna grupa(e) suočava(ju); pružiće podršku u formulisanju jasnih i merljivih indikatora; definisanju aktivnosti i vremenskog okvira, odnosno, plana njihove realizacije; identifikovanju faktora rizika u sprovođenju aktivnosti, i podršku u pripremi predloga budžeta za realizaciju projekta. S tim u vezi, organizacije civilnog društva svoje predloge projekta mogu proslediti Timu najkasnije do petka, 24. septembra 2021, do 17 h. UN Women će održati informativnu sesiju vezanu za konkurs, o načinu prijavljivanja, potrebnoj dokumentaciji i svemu što prisutne bude dodatno interesovalo. Info sesija će biti održana u ponedeljak, 27. septembra 2021, u 11 časova, onlajn na Zum platformi, na linku: https://unwomen.zoom.us/j/93066993756?pwd=TytnYWZncDRQV2ZEdjViV1UyYUczdz09

Kako se aplicira?

Prijave popunjavati na engleskom jeziku. Predlozi koji sadrže potrebnu dokumentaciju za prijavu poslati na adresu: grants.serbia@unvomen.org. Predlozi se podnose u jednom e-mailu, jasno označeni naslovom e-pošte, a odgovarajući prilog treba da glasi: CFP 2021-02 Improved Safety of Women in Serbia – (name of the proponent) - PROPOSAL