Poziv za podnošenje zahteva za male lokalne projekte

Naziv donatora

Ambasada Republike Češke

Rok za prijavu na konkurs

30.09.2018

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

200.000-500.000 CZK

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Zdravstvo
  • Obrazovanje
Ostalo
  • Podrška projektima u oblasti zdravstva, obrazovanja i prosvete, zaštite životne sredine, kao i podrške marginalizovanim grupama.

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Kako se aplicira?

Popunjavanjem formulara, koji se nalazi u projektnoj dokumentaciji, uz formular potrebno je poslati i dokument o ovlašćenju imenovanog predstavnika da zastupa podnosioca projekta. Ukoliko podnosilac nije državna ustanova prilaže se i kopija dokumenta kojim se potvrđuje da je podnosilac pravno lice. Osim popunjenog formulara za prijavu i navedenih dokumenata ne slati nikakve druge priloge. Dokumentaciju je potrebno poslati u papirnoj formi na adresu Ambasade: Bulevar kralja Aleksandra 22, 11000 Beograd, kao i u elektronskoj formi na e-mail adresu: mlp.belgrade.2019@gmail.com.