Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Poziv za predloge projekata Alongsajd fondacije za divlje životinje

Naziv donatora

Alongsajd fondacija za divlje životinje

Rok za prijavu na konkurs

15.09.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

2.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Ostalo
  • Divlje životinje

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Alongsajd fondacija objavljuje program grantova za podršku važnim projektima za divlje životinje koje većina velikih organizacija obično zanemaruje. Ovo je program početnih grantova, prioritet imaju projekti koji još nisu započeli ili su u svojoj prvoj godini realizacije. Projekti treba da se fokusiraju na kopnene životinje i životinje povezane sa obalom (uključujući beskičmenjake). Ne finansiraju rad na rehabilitaciji divljih životinja. Projekti koje podržavaju fokusiraju se na prirodnu istoriju, naučnu komunikaciju ili život pored divljih životinja. Prirodna istorija: uprkos sve većem pozivu na priznavanje i uvažavanje prirodne istorije, ova vrsta istraživanja retko ima prioritet; finansiraju projekte koji daju osnovne, ali vitalne informacije o vrstama pored nas. Komunikacija o nauci: naučnici i naučni komunikatori su suočeni sa pritiskom da dopru do, i angažuju se sa novom publikom. Ovaj program grantova je osmišljen da podrži ovaj rad; fokusiraju se na projekte koji olakšavaju i podstiču projekte naučne komunikacije koji imaju za cilj smanjenje sukoba između ljudi i divljih životinja. Projekti moraju uključivati nove i kreativne saradnje između naučnika i umetnika. Živeti zajedno sa divljim životinjama: kako njihovim pejzažima sve više dominiraju ljudi, od suštinske je važnosti da generišemo i primenimo strategije koegzistencije koje omogućavaju divljim životinjama da opstanu pored nas. Finansiraju projekte koji procenjuju ili primenjuju naučno zasnovane strategije za smanjenje sukoba između ljudi i divljih životinja. Ako predstavljate međunarodnu ili malu organizaciju sa ograničenim prisustvom na mreži, Alongsajd fondacija ceni nezavisna pisma napisana u vaše ime prilikom procene vašeg predloga, kao i dodatne informacije koje omogućavaju da saznaju više o projektu ili instituciji. Ako ste diplomirani student, priložite pismo podrške od svog savetnika. Pisma možete dostaviti ili odmah nakon što podnesete prijavu ili pre isteka roka za prijavu od strane vašeg savetnika. Ako odlučite da vaš savetnik pošalje pismo, pošaljite mu vezu do portala za podnošenje pisama, kojem imate pristup nakon podnošenja predloga.

Kako se aplicira?

odgovaranjem na listu pitanja, onlajn, ovde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWx6Y7w_MP-cbb0liMEn2J18mi7YLeWbncGq8bo183tI6nzw/viewform