Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Poziv za predloge projekata Fonda za digitalnu slobodu

Naziv donatora

Fond za digitalnu slobodu

Rok za prijavu na konkurs

30.08.2021

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Drugo

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 100.000 do 500.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Ostalo
  • IT

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Možete podneti prijave za dve vrste aktivnosti: 1. Podrška za parnicu: Podrška za parnični postupak na više instanci, od prvog stepena do konačne žalbe. Primer: osporavanje pred Evropskim sudom za ljudska prava protiv policijske upotrebe tehnologije prepoznavanja lica. 2. Istraživanje pre parnice: Podrška aktivnostima za pripremu za parnicu. To može uključivati pravno istraživanje, prikupljanje dokaza, izbor foruma ili identifikovanje podnosilaca zahteva i projektnih partnera. Primer: uporedna studija između tri jurisdikcije EU kako bi se utvrdilo koja od njih nudi najbolje opcije za rešavanje određenog pitanja prema EU direktivi koje premašuju iznos od 100.000 dolara treba da pokažu dokaze o sufinansiranju kako bi se poboljšale šanse za dodelu bespovratnih sredstava.

Kako se aplicira?

Prijave se podnose onlajn na platformi za grantove. Proces aplikacije odvija se u dva koraka. Prvo se popunjava aplikacija za proveru podobnosti, a zatim i potpuna prijava. Informacije o pozivu i odgovore možete dobiti slanjem pitanja na: grants@digitalfreedomfund.org