Poziv za predloge projekata fondacije CBOW za 2022. godinu

Naziv donatora

Deca rođena iz rata (CBOW)

Rok za prijavu na konkurs

30.04.2022

do 23 h i 59 min

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 10.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • Deca

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Projektna fondacija Deca rođena iz rata (CBOW) poziva predloge kvalifikovanih pojedinaca i organizacija koje rade na promovisanju i zaštiti potreba i prava dece rođene u ratu. CBOW su deca kod kojih otac obično pripada stranoj vojnoj, oružanoj grupi ili npr. mirovnim snagama. U cilju promovisanja aktivnosti u korist CBOW-a širom sveta, fondacija nudi ograničen broj malih grantova pojedincima i/ili organizacijama. Prijava treba da sadrži sledeće informacije: 1. Naslov predloga 2. Podnosilac(i) predloga: puna adresa i kontakt informacije 3. Kratak opis aktivnosti i kako se one odnose na ciljeve fondacije i aktivnosti koje se obrađuju u pozivu. Obratiti pažnju na održivost planiranih aktivnosti i njihov uticaj. 4. Budžet u lokalnoj valuti i USD

Kako se aplicira?

Prijava se podnosi elektronski na: info@cbowproject.org.