Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Poziv za prijave: Od kuće do kuće 2022

Naziv donatora

Fondacija Kuća ljudskih prava (HRHF)

Rok za prijavu na konkurs

02.06.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

nije naznačeno

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Fondacija Kuća ljudskih prava objavljuje poziv za podnošenje prijava za Projektni fond od kuće do kuće 2022. HRHF poziva sve kuće ljudskih prava, njihove organizacije članice, kao i organizacije i aktere izvan mreže da se prijave za finansiranje. HRHF će dati prioritet prijavama za projekte u kvalifikovanim zemljama koji se posebno fokusiraju na jednu od sledećih tema: 1. Zastupanje u vezi sa slobodom udruživanja, okupljanja ili izražavanja i slobodom da se bude branilac ljudskih prava. Ovo može uključivati napore za jačanje domaćih politika i zakona, povećanje odgovornosti lokalnih vlasti i institucija i/ili jačanje međunarodnih mehanizama i standarda. 2. Promovisanje i zaštita slobode udruživanja, okupljanja ili izražavanja i slobode da se bude branilac ljudskih prava u zemlji koja ispunjava uslove. 3. Obrazovanje o ljudskim pravima i podizanje svesti, uključujući uključivanje mladih ili profesionalnih grupa. 4. Zaštita branitelja ljudskih prava i organizacija za ljudska prava. 5. Promovisanje zdrave organizacione kulture i prevencija sagorevanja među organizacijama za ljudska prava. 6. Podrška ranjivim grupama, kao što su žene i deca, manjine, ljudi u udaljenim područjima. HRHF će dati prioritet projektima koji uključuju jednu ili više od sledećih komponenti: 1. Predlaganje novih partnerstava, uključujući pojedince, pokrete i aktere izvan mreže i tradicionalne organizacije za ljudska prava, takođe aktere koji rade van glavnih gradova 2. Pozitivno uticanje na stanje ljudskih prava širom Istočne Evrope, Kavkaza i/ili Zapadnog Balkana; 3. Predlaganje podele troškova ili doprinosa u naturi od strane organizacija koje se prijavljuju (tj. – prostor u sali za sastanke, smještaj u prostorijama u vlasništvu kuće, sufinansiranje, itd. 4. Iskorištavanje postojećih resursa u okviru mreže kuća ljudskih prava, kao što su izveštaji, izložbe, knjižice, edukativni materijal ILIA programa itd.

Kako se aplicira?

Prijave, uključujući opis, plan aktivnosti, budžet i formulare za mandat(e) za ko-aplikante, moraju se predati preko portala za upravljanje grantovima HRHF-a na https://hrhf.smapply.org. Obrazac za prijavu i šabloni se mogu naći na portalu ili se mogu zatražiti na grants@humanrightshouse.org.