Poziv za prijave za GCRLE grantove 2023

Naziv donatora

GCRLE

Rok za prijavu na konkurs

16.12.2022

do 23 h i 59 min

Ko može da aplicira?

  • Pojedinci

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Nauka i istraživanje
Ostalo
  • Medicina

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

GCRLE grantovi su namenjeni za finansiranje istraživanja koja će identifikovati objedinjujuće biološke principe koji leže u osnovi reproduktivnog starenja žena. Četiri različite nagrade nude se naučnicima u različitim fazama karijere. Cilj je da se stimuliše saradnja i odnosi između disciplina i institucija koji će pomoći u definisanju polja i postavljanju temelja za njegovu budućnost. Sa ovim grantovima, Konzorcijum ubrzava inovativno istraživanje strategija za sprečavanje ili odlaganje starenja jajnika i podstiče razvoj kohezivne međunarodne zajednice u nauci o reproduktivnoj dugovečnosti.

Kako se aplicira?

Popunjavanjem onlajn formulara za prijavu.