Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Poziv za projekte: Jednakost žena i muškaraca 2023

Naziv donatora

Ministarstvo Evrope i spoljnih poslova Francuske

Rok za prijavu na konkurs

31.01.2023

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

nije naznačeno

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Ostalo
  • rodna ravnopravnost

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

od jedne do dve godine

Posebni zahtevi donatora

• Podržati međunarodna partnerstva između zajednica i razvoj akcija koje imaju za cilj postizanje ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnom nivou; • Promovisanje francuske teritorijalne ekspertize u pitanjima jednakosti između žena i muškaraca

Kako se aplicira?

Prijave se podnose onlajn na portalu decentralizovane saradnje, na adresi: www.cncd.fr. Onlajn formular mora biti popunjen sledećim dokumentima koji se mogu preuzeti direktno na platformi: • pisma o namerama potpisana od strane rukovodilaca partnerskih lokalnih vlasti i naznakom traženog iznosa; • obrazac za prijavu koji su takođe potpisali rukovodioci partnerskih lokalnih vlasti • raspored/hronogram aktivnosti • administrativni i finansijski dokument koji sadrži i kontakt podatke osobe zadužene za praćenje budžeta i računovodstva. U slučaju poteškoća u postupku online podnošenja, CTF-ovi mogu kontaktirati: secretariat.dgm-aect @ diplomatie.gouv.fr / 01 43 17 62 64.