Poziv za tehničku podršku lokalnim samoupravama za unapređenje procedura za finansiranje projekata OCD

Naziv donatora

Swiss Agency for Development and Cooperation

Rok za prijavu na konkurs

03.08.2018

24:00

Ko može da konkuriše?

  • Javna uprava

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

Do 14.000 EUR

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
  • Lokalna samouprava
Ostalo
  • Podrška lokalnoj samoupravi.

Ciljna grupa podrške

  • Organizacije civilnog društva

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja projekta

11 meseci.

Kako se konkuriše

Slanjem prijave na sledeću adresu: rsoc.cfp.clarifications@unops.org