Poziv za učešće na međunarodnom seminaru: “Politika mladih – od standarda do prakse”

Naziv donatora

Savet Evrope

Rok za prijavu na konkurs

26.10.2021

do 23 h i 59 min

Ko može da konkuriše?

  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

nije naznačeno

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • Mladi

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Seminar je organizovan za oko 50 učesnika predstavnika nacionalnih, regionalnih i lokalnih vlasti odgovornih za sprovođenje omladinske politike; predstavnika nevladinih i javnih organizacija, posebno omladinskih NVO koje rade sa mladima, na međunarodnom, nacionalnom i regionalnom nivou; predstavnika akademskih i istraživačkih institucija koje se bave pitanjima omladinske politike; nezavisnih stručnjaka za pitanja omladinske politike. Svi učesnici moraju: biti stanovnici jedne od zemalja Evropske kulturne konvencije; biti aktivni članovi organizacija/institucija koje su zainteresovane za razvoj partnerstva sa drugim evropskim organizacijama radi zajedničkog rada na pitanjima omladinske politike i omladinskog rada; biti motivisani za aktivno učešće u svim programima seminara; biti spremni na deljenje iskustva i znanja stečenih tokom seminara; biti spremni za učešće u svim aktivnostima planiranim u okviru programa seminara; biti u stanju da komuniciraju na engleskom ili ruskom jeziku.

Kako se konkuriše

Prijavu popuniti putem platforme Odeljenja za mlade Saveta Evrope na adresi: https://iouthapplications.coe.int/Application-forms