Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Pravda, prava i bezbednost – godišnji USAID program

Naziv donatora

Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID)

Rok za prijavu na konkurs

11.05.2023

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

više od milion dolara

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Unutrašnji poslovi
  • Sprečavanje i rešavanje sukoba, bezbednost
Ostalo
  • Mir i rešavanje sukoba

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Ciljevi programa su 1. Promovisanje pravde, uključujući sledeće ciljeve: obezbediti nezavisno, efikasno i otvoreno sprovođenje pravde, poboljšati kvalitet i dostupnost pravde, garantovati nepristrasnu primenu zakona i procesa,poboljšati iskustva i ishode tražitelja pravde.. 2. Zaštita prava, uključujući sledeće ciljeve: poboljšanje okruženja koje omogućava zaštitu i unapređenje ljudskih prava. olakšavanje, razvijanje i implementiranje efikasnih pravnih lekova za rešavanje kršenja i zloupotreba ljudskih prava kako bi se osiguralo da se ne ponovi, promovisanje jednakog i pravičnog uživanja ljudskih prava za sve. osposobljavanje ljudi da poznaju, koriste i oblikuju zakon u svom svakodnevnom životu radi zaštite i unapređenja ljudskih prava, olakšavanje rada svim braniteljima i aktivistima ljudskih prava. 3. Promovisanje bezbednosti, uključujući sledeće ciljeve: ograničavanje proizvoljnog vršenja vlasti i ograničavanje upotrebe sile od strane civilnih organa za sprovođenje zakona, jačanje odgovornosti, profesionalizma, kapaciteta i integriteta policije i drugih civilnih aktera za sprovođenje zakona, zaštita svih članova društva od kriminala i nasilja, uključujući rodno zasnovano nasilje, kako bi mogli bezbedno da žive i prepoznaju svoj puni potencijal. Međunarodne organizacije koje se prijavljuju u okviru ovog programa moraju uzeti u obzir lokalni angažman kao napor da se promoviše održivost. Njihovi koncepti moraju opisati strategije koje će se koristiti za održavanje aktivnosti izvan finansiranja USAID-a i moraju doprinositi izgradnji samopouzdanja i održivosti.

Kako se aplicira?

Proces prijavljivanja odvija se u tri faze, prema priloženom uputstvu.