konkurs
istekao

Preliminarni poziv Kanadskog fonda za lokalne inicijative

Naziv donatora

Ambasada Kanade u Srbiji, Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori

Rok za prijavu na konkurs

30.04.2023

do 23 h i 59 min

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 30.000 CAD

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Životna sredina i klimatske promene
  • Vodovod i kanalizacija
  • Zaštita životne sredine
Ostalo
  • Mir i rešavanje sukoba, rodna ravnopravnost, LGBTQ

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja projekta

2 godine

Posebni zahtevi donatora

Samo odabrane preliminarne prijave će biti pozvane da podnesu potpuni predlog prijave. U fazi preliminarnih prijava, razmatraće se samo oni predlozi koji koriste predviđeni obrazac za prijavu. U fazi pune prijave, razmatraće se samo oni predlozi koji koriste predviđeni obrazac za prijavu, uključujući i traženi budžetski dokument. Predlozi moraju biti popunjeni na engleskom jeziku. Potpuni predlozi projekata moraju eksplicitno da odgovore na sva pitanja u obrascu za prijavu projekta CFLI, uključujući i potrebnu rodno zasnovanu analizu. Predloženi budžet projekta treba da sumira predložene aktivnosti i povezane troškove. Zbog velikog broja prijavljenih biće kontaktirani samo uspešni kandidati.

Kako se konkuriše

Prijave se podnose elektronski na: BGRAD.CanadaFund@international.gc.ca, svetlana.damnjanovic@international.gc.ca