Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Preliminarni poziv za prijavu projekata Kanadskog fonda za lokalne inicijative (CFLI)

Naziv donatora

Ambasada Kanade u Srbiji, Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori

Rok za prijavu na konkurs

30.04.2022

do 23 h i 59 min

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 30.000 CAD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Unutrašnji poslovi
  • Sprečavanje i rešavanje sukoba, bezbednost
Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • Dobro upravljanje, rodna ravnopravnost

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

2 godine

Posebni zahtevi donatora

Ambasada Kanade u Srbiji, Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori raspisuje preliminarni poziv za prijavu projekata za Kanadski fond za lokalne inicijative (CFLI). Pravo učešća na konkursu imaju: lokalne nevladine, društvene i neprofitne organizacije; međunarodne nevladine organizacije koje rade na aktivnostima lokalnog razvoja; međuvladine, multilateralne i regionalne institucije; organizacije i agencije koje rade na aktivnostima lokalnog razvoja. Ove godine Ambasada Kanade uvodi dvostepeni proces prijave. U prvoj fazi se podnose samo Preliminarne prijave. Kandidati odabrani u fazi preliminarnih prijava biće pozvani da popune kompletan predlog. Svi projekti moraju biti usklađeni sa najmanje jednim od sledećih CFLI tematskih prioriteta: • Inkluzivno upravljanje, uključujući različitost, demokratiju, ljudska prava i vladavinu zakona. • Mir i bezbednost, sa fokusom na prevenciju sukoba i izgradnju mira. • Rodna ravnopravnost i osnaživanje žena i devojčica. • Aktivnosti usmerene na životnu sredinu i klimu sa fokusom na prilagođavanje i ublažavanje uticaja, kao i na upravljanje vodama. Predlozi moraju biti popunjeni na engleskom jeziku.

Kako se aplicira?

Prijave se podnose elektronski na: BGRAD.CanadaFund@international.gc.ca, svetlana.damnjanovic@international.gc.ca