Preliminarni poziv za prijavu projekata Kanadskog fonda za lokalne inicijative (CFLI)

Naziv donatora

Ambasada Kanade u Srbiji, Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori

Rok za prijavu na konkurs

30.04.2022

do 23 h i 59 min

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 30.000 CAD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Unutrašnji poslovi
  • Sprečavanje i rešavanje sukoba, bezbednost
Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • Dobro upravljanje, rodna ravnopravnost

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

2 godine

Posebni zahtevi donatora

Ambasada Kanade u Srbiji, Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori raspisuje preliminarni poziv za prijavu projekata za Kanadski fond za lokalne inicijative (CFLI). Pravo učešća na konkursu imaju: lokalne nevladine, društvene i neprofitne organizacije; međunarodne nevladine organizacije koje rade na aktivnostima lokalnog razvoja; međuvladine, multilateralne i regionalne institucije; organizacije i agencije koje rade na aktivnostima lokalnog razvoja. Ove godine Ambasada Kanade uvodi dvostepeni proces prijave. U prvoj fazi se podnose samo Preliminarne prijave. Kandidati odabrani u fazi preliminarnih prijava biće pozvani da popune kompletan predlog. Svi projekti moraju biti usklađeni sa najmanje jednim od sledećih CFLI tematskih prioriteta: • Inkluzivno upravljanje, uključujući različitost, demokratiju, ljudska prava i vladavinu zakona. • Mir i bezbednost, sa fokusom na prevenciju sukoba i izgradnju mira. • Rodna ravnopravnost i osnaživanje žena i devojčica. • Aktivnosti usmerene na životnu sredinu i klimu sa fokusom na prilagođavanje i ublažavanje uticaja, kao i na upravljanje vodama. Predlozi moraju biti popunjeni na engleskom jeziku.

Kako se aplicira?

Prijave se podnose elektronski na: BGRAD.CanadaFund@international.gc.ca, svetlana.damnjanovic@international.gc.ca