Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Prevencija, spremnost i odgovor nevladinih organizacija na Covid-19

Naziv donatora

Biro za stanovništvo, izbeglice i migracije

SAD

Rok za prijavu na konkurs

14.05.2021

do 23 h i 59 min

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 500.000 do 5 miliona $ godišnje

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • Humanitarna pomoć, zdravlje, COVID-19

Podržane ciljne grupe

  • Azilanti
  • Migranti

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

od 1 do 2 godine

Posebni zahtevi donatora

Predložene aktivnosti moraju podržati jedno ili više sledećih programskih područja: sprečiti, pripremiti se i odgovoriti na zdravstvene uticaje COVID-19 na izbeglice i migrante, kao i na zdravstvene i humanitarne radnike koji ih opslužuju; i / ili pripremiti se, ublažiti i pozabaviti ekonomskim, obrazovnim i zaštitnim uticajima COVID-19 na izbeglice i migrante, uključujući, ali ne ograničavajući se na: siguran i vođen pristup uslugama azila i zaštite usred ograničenja povezanih sa COVID-19; ublažavanje, prevencija i odgovor na rizike od rodno zasnovanog nasilja; zaštitu dece; pripremu, sprečavanje, reagovanje i oporavak od zastoja u pristupu obrazovanju zbog COVID-19; Pomoć u zadovoljavanju osnovnih potreba i oporavku od ekonomskih gubitaka i gubitaka usled COVID-19; pružanje usluga mentalnog zdravlja i psihosocijalnih usluga za izbeglice i migrante, kao i zdravstvene i humanitarne radnike koji im pružaju usluge.

Kako se aplicira?

Registracijom i podnošenjem predloga projekta na Grants.gov PRM poziva zainteresovane podnosioce zahteva da se pridruže informativnom pozivu u ponedeljak, 26. aprila 2021. u 09:00 po istočnom vremenu. Možete se pridružiti putem veze: https://statedept.vebek.com/statedept/j.php?MTID=m9ae5249b9774bd44bd6a5b711466f658 Broj sastanka: 199 901 5935 Lozinka: imAsm823634 (46276823 sa telefona)