Program grantova F5 za 2023. godinu

Naziv donatora

F5

Rok za prijavu na konkurs

31.05.2023

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 25.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Ostalo
  • Klimatske promene

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Kako se aplicira?

Sve prijave moraju biti podnete elektronski. Prijave moraju biti popunjene na engleskom jeziku. Aplikacija se ne može sačuvati i popuniti kasnije.