Program grantova Fonda za međusobno razumevanje

Naziv donatora

Fond za međusobno razumevanje (TMU)

Rok za prijavu na konkurs

01.05.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove
  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

nije naznačeno

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Kultura
  • Kultura
Ostalo
  • Umetnost

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

TMU obezbeđuje grantove za troškove vezane za profesionalnu razmenu u umetnosti i nauci o životnoj sredini i vezama zmeđu ove dve oblasti. Podržane aktivnosti uključuju: programe napredne obuke, radionice, konferencije, seminare, zajedničke istraživačke projekte i razmene namenjene pomoći organizacijama koje traže veću institucionalnu stabilnost; kreativne umetničke saradnje, kustoske istraživačke projekte, performanse održane u kombinaciji sa predavanjima/demonstracijama i/ili radionicama , projekti očuvanja istorije, programi upravljanja umetnošću, aktivnosti dokumentovanja kulture, aktivnosti koje podržavaju autohtone načine poznavanja i postojanja, programi očuvanja ekosistema i staništa, projekti planiranja korišćenja zemljišta, aktivnosti koje omogućavaju efikasniji međunarodni kontakt između ekoloških organizacija, mere osmišljene da očuvanje biodiverziteta i nastojanja da se podstakne održivost životne sredine.

Kako se aplicira?

Registracijom i popunjavanjem onlajn formulara za prijavu.