Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Program grantova Fondacije Ekhaga

Naziv donatora

Fondacija Ekhaga

Rok za prijavu na konkurs

20.05.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Obrazovne ustanove
  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

nije naznačeno

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Poljoprivreda i ruralni razvoj
  • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Ostalo
  • Hrana i ishrana, Zdravlje

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Fondacija podržava određena specifična istraživačka područja. Bolja i zdravija hrana: Važan cilj je poboljšanje kvaliteta poljoprivrednih proizvoda kroz poljoprivredu bez toksina i veštačkih materija. Fondacija stoga podržava istraživanje i razvoj zasnovan na principima organske i biodinamičke proizvodnje hrane ili drugim metodama i orijentacijama koje promovišu ovaj cilj. Istraživanje bi trebalo da bude u skladu sa principima organske proizvodnje IFOAM (Međunarodna federacija pokreta za organsku poljoprivredu). Prehrana i način života: Fondacija stoga podržava istraživanje uloge dijete u lečenju bolesti i jačanju otpornosti organizma. Komplementarni i prirodni lekovi: Cilj komplementarne medicine je da izleči bolesti koristeći sopstvene urođene sposobnosti isceljivanja tela i koristeći prirodne isceliteljske moći. Naglasak je na na preventivnoj aktivnoj nezi pre nego na reaktivnoj nezi u borbi protiv simptoma. Isto se odnosi i na poljoprivredna i prehrambena područja gde bi fokus trebao biti na pronalaženju metoda koje mogu sprečiti različite probleme umesto fokusiranja na njihove manifestacije. Fokus ne bi trebao biti na rešavanju problema, već na pronalaženju načina da se spreči njihovo pojavljivanje. Sažetak projekta mora opisati prijavu na naučno -popularan način. Takođe je važno opisati na koje načine projekat doprinosi javnom zdravlju, zašto je prijava relevantna za Fondaciju Ekhaga i kako se podudara sa njenim prioritetnim istraživačkim oblastima. OPIS PROJEKTA Ne postoji obrazac ili šablon za ovaj dokument. U opisu projekta treba opisati sledeće aspekte: Koji problem ili koje pitanje treba rešiti/odgovoriti? Koju ideju ili viziju treba testirati ili dalje razvijati? Koja je hipoteza? Cilj ili svrha/cilj Koliko je projekat relevantan s obzirom na ciljeve fondacije? Sadašnje stanje, trenutno međunarodno znanje/istraživanje (uključujući reference) i zaključke. Materijal i metode Očekivani rezultati i njihov značaj/značaj. Kako se ocenjuju rezultati? Kako će projekat biti dokumentovan i distribuiran? Vremenski plan Budžet i informacije o finansiranju iz drugih organizacija. Na kraju opisa projekta treba navesti kvalifikacije i reference podnosioca prijave i koaplikanata, posebno unutar područja koje fondacija podržava.

Kako se aplicira?

Prijavu (potpisani obrazac za prijavu) slati e-poštom na adresu: info@ekhagastiftelsen.se.