Program grantova Fondacije Robert Silvers

Naziv donatora

Fondacija Robert Silvers

Rok za prijavu na konkurs

31.03.2023

Ko može da aplicira?

  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 10.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Kultura
  • Kultura
Ostalo
  • Umetnost

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Prijave treba da sadrže: • naslovnu strano, • opis projekta na jednoj stranici, • izjavu o budžetu, • uzorak dela pisca od 500-2.000 reči, • biografiju. Naslovna stranica treba da sadrži ime, naslov rada, vrstu projekta (bilo da je eseja ili knjiga), vašeg izdavača i iznos tražene podrške. Izjava o budžetu treba da sadrži predviđene troškove kao i druge izvore finansiranja, uključujući avanse i dodatne grantove. Prioritet se daje projektima koji nisu podržani značajnim avansom ili grantom (na osnovu diskrecionog prava sudija). Uzorak pisanja može biti izvod iz pisčevog rada u toku ili iz prethodno objavljenog eseja, članka ili knjige.

Kako se aplicira?

Prijave treba dostaviti kao PDF na: grants@silversfoundation.org .