Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Program grantova za alternativna istraživanja proteina

Naziv donatora

Institut Dobre hrane (GFI)

Rok za prijavu na konkurs

23.05.2024

do 16 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove
  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 250.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Nauka i istraživanje
Poljoprivreda i ruralni razvoj
  • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Ostalo
  • Tehnologija

Podržane ciljne grupe

  • Akademska zajednica

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

do 24 meseca

Posebni zahtevi donatora

Iznos finansiranja po projektu 250.000 USD i do 50.000 USD dodatnog finansiranja za projekte u partnerstvu sa istraživačima i/ili zainteresovanim stranama iz industrije koji ranije nisu bili angažovani u istraživanju alternativnih proteina. Prijave su otvorene za kandidate iz svih sektora širom sveta, uključujući akademsku zajednicu, vladu, industriju i neprofitne organizacije. GFI snažno podstiče žene i rodne manjine, rasne i etničke manjine i druge pojedince nedovoljno zastupljene u industriji alternativnih proteina da se prijave za finansiranje kroz ovaj poziv. Diplomirani studenti ili postdoktoranti istraživači imaju pravo da vode predloženi projekat, pod uslovom da se uključi Pismo o obavezi koje je potpisao član fakulteta sa studentske ili postdoktorske visokoškolske ustanove. Ovo pismo obaveze treba da: • eksplicitno potvrdi posvećenost člana fakulteta da deluje kao saradnik i savetnik na projektu, • potvrdi da će predloženo istraživanje imati pristup neophodnim laboratorijskim objektima, Ako je aplikant student, navesti trenutne ciljeve svoje disertacije (završene i planirane) i opišite kako predloženi istraživački projekat doprinosi tome. GFI sa entuzijazmom poziva predloge naučnika koji su novi u polju alternativnih proteina ili ranije nisu dobili sredstva od GFI. Međutim, takođe pozdravljaju predloge istraživača koji su prethodno dobili GFI nagradu. GFI neće finansirati napore koji prelaze 100% FTE (ekvivalent punog radnog vremena) za bilo koje osoblje. Istraživači mogu biti uključeni kao ključno osoblje u više podneetih predloga, ali su ograničeni na ulogu glavnog istraživača na jednom predlogu po RFP-u.

Kako se aplicira?

Predlozi se kreiraju i dostavljaju preko GFI portala za predloge. Kandidati moraju da kreiraju korisnički profil da bi napravili i podneli predlog.