Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Program grantova za nastavni plan i program zaštite životne sredine

Naziv donatora

Fondacija Melinda Grej Ardija za zaštitu životne sredine (MGAEF)

Rok za prijavu na konkurs

25.01.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove
  • Drugo

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 1.500 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Obrazovanje

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Da bi dobili grant, nastavni planovi i programi zaštite životne sredine moraju da: Pokažu holistički pristup; Nastoje da sintetišu više nivoa učenja (činjenice, koncepte, principe); Uključe iskustveno učenje integrisano u rešavanje problema; Zasnivaju se na osnovnim naučnim principima, uključujući testiranje hipoteza i eksperimentalni dizajn; Uključuju osnovne ekološke principe i terenske ekološke aktivnosti u okviru osnovne ili srednje škole; Objektivno predstavljaju kontroverzna pitanja naglašavajući razvoj individualnog mišljenja kod učenika.

Potrebna dokumentacija

MGAEFPreProposal.doc

Kako se aplicira?

Prijava se odvija u dva koraka: 1. Jednu stranicu „PREPREDLOG“-a treba dostaviti do 25. januara 2022. godine. Pred-predlog će rezimirati prijavu. Dobićete obaveštenje da li možete da pređete na punu fazu predloga u roku od nedelju dana nakon što pošaljete svoj pred-predlog. Predlozi se moraju dostaviti na: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1vi2qtqe5JChjPPvxEfiTgDm6sIr3NOJRWqjhZnKThS6Ufg/viewform 2. Za potpune predloge, vaša prijava treba da sadrži sledeće informacije: - Predlog mora naznačiti fokus, misiju i/ili filozofiju nastavnog plana i programa. Uključite sledeće odeljke: a) Opis projekta: Šta planirate da uradite i da postignete? Koji razredi/uzrasti su uključeni? Gde će se odvijati ovaj rad? b) Obrazloženje: Zašto je vaš projekat važan? c) Ciljevi i zadaci: Budite konkretni i pokušajte da izbegnete nejasne opise ispunjene žargonom d) Metode: Kako će se projekat sprovoditi? e) Uticaji: Koje oblasti sadržaja će se baviti vašim nastavnim planom i programom? Da li postoje širi uticaji na zajednicu? f) Evaluacija: Kako ćete oceniti da ste ispunili svoje ciljeve? - Budžet. Ako će doprinos MGAEF-a biti deo većeg zahteva, uključite ukupan budžet projekta navodeći šta će naša sredstva podržati. Ako vaš ukupan budžet premašuje 1500 USD, kao što mnogi projekti rade, važno je: a) Navedite da li ste dobili ili zatražili dodatna sredstva b) Dajte iskrenu procenu da li projekat može uspeti bez ovih dodatnih sredstava, ali sa našim grantom od 1500 USD. - Pismo podrške koje nas ubeđuje da će nastavni plan i program biti sproveden.. - Biografije ključnih uključenih pojedinaca.