Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Program grantova za obuku u zdravstvu

Naziv donatora

Makgil Globalni program zdravlja dece (GCHP)

Rok za prijavu na konkurs

15.02.2023

do 23 h i 59 min

Ko može da aplicira?

  • Neformalne grupe
  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

nije naznačeno

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Zdravstvo
Ostalo
  • Zdravlje

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Ako se podnosi grupna prijava, preporučuje se da u timu budu zastupljene najmanje 2 profesije/discipline. Preporučuje se da najmanje jedan član tima bude viši istraživač.

Kako se aplicira?

Od kandidata se traži da popune onlajn obrazac koji sadrži: • Predlog istraživanja U predlog moraju biti uključeni sledeći prilozi: • Približni jednogodišnji vremenski okvir sa spiskom istraživačkih koraka koji treba da se postignu i procenjeno trajanje za svaki korak/aktivnost • Tabelarni pregled budžeta sa spiskom i opravdanjem preciziranih troškova projekta do 3.000 CAD (npr. angažovano osoblje, potrebne usluge, oprema i materijali koji se ne mogu višekratiti i višekratiti). Ako očekujete podršku od drugog finansijera, navedite očekivana sredstva i izvor/finansijera • Biografija kandidata • Opis značaja prethodnih istraživačkih doprinosa, aspiracija u karijeri i objašnjenog interesovanja za MCH • Dokaz o upisu u obrazovnu ustanovu za dodiplomski ili postdiplomski studij, potpisan od strane ovlašćenog člana institucije, obično sekretara ili šefa odeljenja. (Službeno pismo sekretara ili šefa odeljenja; pismo o prijemu; nezvanični transkript, itd.). U dokumentu treba navesti program kandidata, tekuću godinu i trajanje programa. • Rezime akademskog supervizora, koji uglavnom ističe istraživačke doprinose i iskustva • Zvanično pismo podrške od akademskog supervizora • Ako je primenjivo, zvanično pismo podrške od lokalnog partnera podnosioca zahteva