konkurs
istekao

Program grantova za pripremu projekata Fonda za implementaciju standarda i razvoj trgovine

Naziv donatora

Fond za implementaciju standarda i razvoj trgovine

Rok za prijavu na konkurs

23.07.2021

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Mala i srednja preduzeća
  • Privredna društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 50.000 $

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Poljoprivreda i ruralni razvoj
  • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Ostalo
  • Održivi razvoj

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja projekta

do 3 godine

Posebni zahtevi donatora

Potreban je dokaz da je o predlogu projekta kandidata razgovarano i da ima podršku zainteresovanih državnih i privatnih sektora. Vladine agencije (npr. Ministarstva poljoprivrede, zdravstva, trgovine itd.), privatni sektor, akademske ili druge organizacije koje podržavaju prijavu projekta, moraju biti jasno identifikovane. Pisma podrške ovih organizacija se snažno preporučuju.

Kako se konkuriše

Pregledajte uputstva STDF-a za podnosioce zahteva. Preuzmite i popunite obrazac prijave za grant za pripremu projekta. Priložite pisma podrške od svih relevantnih vladinih ministarstava, industrijskih udruženja, privatnih preduzeća itd. Prijave se podnose putem sistema za prijavljivanje putem interneta. STDF sekretarijat je dostupan za pružanje saveta i pomoći potencijalnim podnosiocima zahteva. Podnosioci zahteva se pozivaju da se jave STDF sekretarijatu (STDFSecretariat@wto.org) u ranoj fazi kako bi razgovarali o svojoj prijavi pre nego što bude finalizovana i formalno predata.