Program katalitičkih grantova

Naziv donatora

Globalno partnerstvo za otpornost (GRP)

Rok za prijavu na konkurs

27.11.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

5.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Ostalo
  • Razvoj zajednica

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Sastav tima trebalo bi da se sastoji od akademika, praktičara, organizacija u zajednici. Svaki tim treba da ima 3 člana; Timovi treba da budu uravnoteženi u zastupljenosti i da uključuju članove iz tradicionalno nedovoljno zastupljenih grupa (tj. mladi, žene, starosedelačke grupe, osobe sa invaliditetom); Članovi tima treba da imaju dokazano iskustvo u radu sa adaptacijom u zajednici; Ideje koje se razvijaju treba da prate princip „ne nanosi štetu“ (tj. nemaju negativnih uticaja na zajednice ili ekosisteme u kojima su dizajnirane da izgrade otpornost); i Primaoci prethodnih katalitičkih grantova nisu kvalifikovani.

Kako se aplicira?

Prozor za prijavu otvara se 6. novembra i zatvara se 27. novembra. Više detalja o procesu prijave biće dostupno uskoro.