Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Program Kreativna Evropa: Evropski projekti saradnje (CREA-CULT-2023-COOP)

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

23.02.2023

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 200.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Kultura
  • Kultura
Ostalo
  • rodna ravnopravnost

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

4 godine

Posebni zahtevi donatora

Akcija podstiče saradnju između organizacija aktivnih u oblasti kulture, povećava evropsku dimenziju stvaranja i cirkulacije evropskog umetničkog sadržaja, i podstiče razvoj, eksperimentisanje, širenje ili primenu novih i inovativnih praksi. Očekuje se da će ova akcija doprineti i implementaciji Komisije za rodnu ravnopravnost 2020-2025 i Evropskog zelenog dogovora. Stopa finansiranja je maksimalno 80% Projekti manjeg obima su posebno pogodni za promovisanje pristupa organizacijama na lokalnom nivou i podršku u stvaranju novih partnerstava i razvijanju novih aktivnosti i inovativnih ideja, kao što su festivali, sajmovi umetnosti, izložbe, performansi itd. Podrška će biti data projektima saradnje koji doprinose jednom od sledećih ciljeva: Cilj 1 – Transnacionalno stvaranje i cirkulacija: jačanje transnacionalnog stvaralaštva i cirkulacije evropskih dela i umetnika; Cilj 2 – Inovacije: jačanje kapaciteta evropskih kulturnih i kreativnih sektora za negovanje talenata, inovacije, prosperitet i stvaranje radnih mesta i rast. Pored doprinosa gore navedenim ciljevima, projekti će se baviti najmanje jednim (i ne više od dva) od sledećih prioriteta: • Publika: povećati kulturni pristup i učešće u kulturi, kao i angažovanje publike i razvoj, kako fizički tako i digitalno; • Socijalna inkluzija: promovisati otpornost društva i poboljšati socijalnu inkluziju u/kroz kulturu, posebno osoba sa invaliditetom, pripadnika manjina i ljudi koji pripadaju društveno marginalizovanim grupama, kao i interkulturalni dijalog; • Održivost: u skladu sa Evropskim zelenim dogovorom i Novim evropskim Bauhausom, ko-kreirati, usvojiti i širiti ekološki prihvatljivije prakse, kao i podići svest o održivom razvoju kroz kulturne aktivnosti; • Digitalni: pomoći evropskim kulturnim i kreativnim sektorima da preduzmu ili ubrzaju svoju digitalnu tranziciju, takođe kao odgovor na krizu COVID-19; • Međunarodna dimenzija: izgraditi kapacitete unutar evropskih kulturnih i kreativnih sektora, uključujući lokalne organizacije i mikroorganizacije, da budu aktivni na međunarodnom nivou – u Evropi i šire.

Kako se aplicira?

Predlozi se moraju dostaviti elektronskim putem preko Portala za finansiranje i tendere Elektronskg sistema za podnošenje. Predlozi (uključujući anekse i prateću dokumentaciju) moraju se dostaviti koristeći obrasce koji se nalaze unutar Sistema za podnošenje. Predlozi moraju biti potpuni i sadržati sve tražene informacije i sve potrebni anekse i prateću dokumentaciju: • Prijavni obrazac Deo A — sadrži administrativne informacije o učesnicima (budući koordinator, korisnici i povezana lica) i sažeti budžet za projekat (popunjava se direktno na mreži) • Prijavni obrazac Deo B — sadrži tehnički opis projekta (preuzeti sa portala sistema za podnošenje, popuniti i zatim sastavljen i ponovo postaviti) • Deo C (popunjava se direktno onlajn) koji sadrži dodatne podatke o projektu • obavezni aneksi i prateća dokumentacija • detaljna tabela budžeta/kalkulator • CV projektnog tima • izveštaji o aktivnostima prošle godine • spisak prethodnih projekata (ključni projekti za poslednje 4 godine