Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Program Kreativna Evropa: Inovativna laboratorija (CREA-CROSS-2023-INNOVLAB)

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

20.04.2023

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

nije naznačeno

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Kultura
  • Kultura

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

2 godine

Posebni zahtevi donatora

Laboratorija za kreativne inovacije će podstaći aktere iz različitih kulturnih i kreativnih sektora, uključujući audiovizuelne, da dizajniraju i testiraju inovativna rešenja za ključne izazove, sa potencijalnim pozitivnim dugoročnim uticajem na više kulturnih i kreativnih sektora. Očekivani rezultati: • Razvoj inovativnih kreativnih procesa; • Povećana vidljivost, dostupnost i raznovrsnost evropskog sadržaja u digitalnom dobu; • Poboljšani poslovni modeli i korišćenje podataka; • Povećana potencijalna publika evropskog sadržaja u digitalnom dobu; • Podrška razmišljanju o ozelenjavanju i kružnoj ekonomiji, uključujući inovacije za održivost, inkluziju i blagostanje u skladu sa prioritetima novog evropskog Bauhausa.

Kako se aplicira?

Predlozi se moraju dostaviti elektronskim putem preko Portala za finansiranje i tendere Elektronskog sistem za podnošenje. Predlozi (uključujući anekse i prateću dokumentaciju) se dostavljaju korišćenjem obrazaca koji se nalaze unutar Sistema za podnošenje. Predlozi moraju biti potpuni i sadržati sve tražene informacije i sve potrebne anekse i prateća dokumenta: • Prijavni obrazac Deo A — sadrži administrativne informacije o učesnicima (budući koordinator, korisnici i povezana lica) i sažeti budžet za projekat (popunjava se direktno na mreži) • Prijavni obrazac Deo B — sadrži tehnički opis projekta (preuzeti sa portala sistema za podnošenje, popuniti i zatim sastavljen ponovo postaviti) • Deo C (popunjava se direktno onlajn) koji sadrži dodatne podatke o projektu, • obavezni aneksi i prateća dokumentacija • Informacije o nezavisnosti i vlasništvu i kontroli.