Program malih grantova Demokratske komisije za 2022. godinu

Naziv donatora

Ambasada SAD u Srbiji

Rok za prijavu na konkurs

01.02.2022

do 15 h

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 10.000 do 50.000 $

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Ostalo
  • demokratija i dobro upravljanje, ekonomski razvoj

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja projekta

do 15 meseci

Posebni zahtevi donatora

Kandidati moraju biti lokalno, neprofitno civilno društvo ili nevladina organizacija (OCD ili NVO) ili nezavisna medijska kuća koja je legalno registrovana u Srbiji. Potrebno popuniti obrasce: SF-424, SF-424A, SF-424B, obrazac prijave za grant za fiskalnu 2022. (fiskalnu 2022. godinu), opis opravdanja budžeta (Ekcel tabela). Svi potrebni dokumenti nalaze se na stranici: https://rs.usembassy.gov/education-culture/grants-programs/democracy-commission-small-grants-program/

Kako se konkuriše

Popunjen obrazac za prijavu i potrebnu dokumentaciju poslati na demcomserbia@state.gov, ili poštom na adresu: U.S Embassy Belgrade Democracy Commission Small Grants Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića 92 11040 Belgrade