PROGRAM PODRŠKE PROGRAMU GOVORNIKA ZA 2021. GODINU

Naziv donatora

Američka ambasada u Beogradu

Rok za prijavu na konkurs

13.06.2021

do 23 h i 59 min

Ko može da konkuriše?

 • Organizacije civilnog društva
 • Javna uprava
 • Obrazovne ustanove
 • Drugo

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

50.000 $

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
 • Ljudska prava
Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
 • Ekonomska i razvojna politika/planiranje
Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
 • Turizam
Životna sredina i klimatske promene
 • Zaštita životne sredine
Civilno društvo
 • Civilno društvo
Međunarodna saradnja
 • Međunarodna saradnja
Ostalo
 • borba protiv korupcije

Geografska oblast podrške

 • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja projekta

14 meseci

Posebni zahtevi donatora

Ukoliko vaša organizacija trenutno koristi neki grant Vlade SAD-a (uključujući bilo koju američku ambasadu), a stariji projekat i novi bi se preklapali, u paketu priložite posebno pismo, objašnjavajući PAS-ovom panelu za pregled grantova kako će vaša organizacija upravljajti sa više projekata i opišite svoje prošlo iskustvo i dosadašnje podatke koji ukazuju da vaša organizacija ima kapacitet za to.

Kako se konkuriše

Svi obavezni obrasci za prijavu dostupni su na mreži na: https://rs.usembassi.gov/education-culture/grants-programs/. Materijale za prijavu poslati e-poštom na: belgradespeakers@state.gov.