Program pomoći civilnom društvu 2020

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

18.05.2021

do 15 h

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 100,000 do 900,000 €

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
  • Ekonomska i razvojna politika/planiranje
Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • spoljne, bezbednosne i odbrambene politike

Ciljna grupa podrške

  • Organizacije civilnog društva

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja projekta

od 24 do 32 meseca

Posebni zahtevi donatora

Da bi se prijavile na ovaj poziv za podnošenje predloga projekata, organizacije moraju da se registruju u PADOR-u i podnesu prijavu u PROSPECT (videti odeljak 2.2.2 smernica). Da bi se aplikanti lakše upoznali sa sistemom pre onlajn podnošenja, informativna sesija biće organizovana 15. aprila 2021. u 15:00. Prijavljivanje za informativnu sesiju mejlom do 7. aprila 2021. na delegacii-serbia-fcs@eeas.europa.eu, navodeći: ime, prezime, nacionalnost i e-adresu osoba koje će učestvovati, kao i njihovu organizaciju (najviše dva učesnika po organizaciji)

Kako se konkuriše

Prijava putem PROSPECT-a, PADOR je on-line baza podataka u kojoj se organizacije registruju i ažuriraju informacije u vezi sa svojim entitetom. Organizacije registrovane u PADOR-u dobijaju jedinstveni ID (EuropeAid ID) koji moraju da navedu u svojoj prijavi. PADOR-u je dostupan putem veb stranice: http://ec.europa.eu/europeaid/pador_en Preporučuje se da se registrujete u PADOR-u unapred i da ne čekate poslednji trenutak pre isteka roka za podnošenje prijave u PROSPECT-u. Ako je nemoguće registrovati se na mreži u PADOR-u iz tehničkih razloga, podnosioci zahteva i / ili povezani subjekti moraju popuniti obrazac „PADOR off-line“ priložen uz ove smernice. Ovaj obrazac mora biti poslan zajedno sa prijavom do roka za podnošenje (videti odeljke 2.2.2 i 2.2.5). Pre početka korišćenja PADOR-a i PROSPECT-a, pročitajte korisničke vodiče dostupne na veb lokaciji. Sva tehnička pitanja u vezi sa upotrebom ovih sistema treba uputiti IT službi za pomoć na EuropeAid-IT-support@ec.europa.eu putem mrežnog obrasca za podršku u PROSPECT-u.