Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Program pomoći civilnom društvu 2020

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

18.05.2021

do 15 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 100,000 do 900,000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
  • Ekonomska i razvojna politika/planiranje
Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • spoljne, bezbednosne i odbrambene politike

Podržane ciljne grupe

  • Organizacije civilnog društva

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

od 24 do 32 meseca

Posebni zahtevi donatora

Da bi se prijavile na ovaj poziv za podnošenje predloga projekata, organizacije moraju da se registruju u PADOR-u i podnesu prijavu u PROSPECT (videti odeljak 2.2.2 smernica). Da bi se aplikanti lakše upoznali sa sistemom pre onlajn podnošenja, informativna sesija biće organizovana 15. aprila 2021. u 15:00. Prijavljivanje za informativnu sesiju mejlom do 7. aprila 2021. na delegacii-serbia-fcs@eeas.europa.eu, navodeći: ime, prezime, nacionalnost i e-adresu osoba koje će učestvovati, kao i njihovu organizaciju (najviše dva učesnika po organizaciji)

Kako se aplicira?

Prijava putem PROSPECT-a, PADOR je on-line baza podataka u kojoj se organizacije registruju i ažuriraju informacije u vezi sa svojim entitetom. Organizacije registrovane u PADOR-u dobijaju jedinstveni ID (EuropeAid ID) koji moraju da navedu u svojoj prijavi. PADOR-u je dostupan putem veb stranice: http://ec.europa.eu/europeaid/pador_en Preporučuje se da se registrujete u PADOR-u unapred i da ne čekate poslednji trenutak pre isteka roka za podnošenje prijave u PROSPECT-u. Ako je nemoguće registrovati se na mreži u PADOR-u iz tehničkih razloga, podnosioci zahteva i / ili povezani subjekti moraju popuniti obrazac „PADOR off-line“ priložen uz ove smernice. Ovaj obrazac mora biti poslan zajedno sa prijavom do roka za podnošenje (videti odeljke 2.2.2 i 2.2.5). Pre početka korišćenja PADOR-a i PROSPECT-a, pročitajte korisničke vodiče dostupne na veb lokaciji. Sva tehnička pitanja u vezi sa upotrebom ovih sistema treba uputiti IT službi za pomoć na EuropeAid-IT-support@ec.europa.eu putem mrežnog obrasca za podršku u PROSPECT-u.