Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Program srednjih grantova Međunarodne inicijative za klimu

Naziv donatora

Međunarodna inicijativa za klimu (IKI)

Rok za prijavu na konkurs

13.12.2022

do 23 h i 59 min

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Obrazovne ustanove

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 300.000 do 800.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Međunarodna saradnja
  • Međunarodna saradnja

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

od 24 do 36 meseci

Posebni zahtevi donatora

Međunarodna inicijativa za klimu traži prijave za Program srednjih grantova. Program finansiranja IKI srednjih grantova se odnosi na aktere civilnog društva sa sedištem u Nemačkoj do trenutka odobrenja granta koji rade u saradnji sa lokalnim partnerima u odabranim zemljama koje ispunjavaju uslove za sprovođenje ODA na uspostavljanju mera za intenziviranje saradnje sever-jug u klimatskim akcijama, prilagođavanju uticajima klimatskih promena i očuvanju biodiverziteta. Program eksplicitno ima za cilj jačanje aktera civilnog društva i njihovih međunarodnih mreža. Konkretno, IKI srednji grantovi podržavaju projektne aktivnosti koje se bave inovativnim doprinosima odozdo prema gore za implementaciju Pariskog sporazuma i Konvencije o biološkoj raznolikosti. Da bi se ovo postiglo, svake godine se određuju različiti prioriteti finansiranja, za koje zainteresovane strane mogu da se prijave sa inovativnim projektnim idejama. Finansiranje obično ima formu delimičnog finansiranja. Primaoci grantova moraju na odgovarajući način učestvovati u finansiranju cilja koji se promoviše, uzimajući u obzir finansijsku snagu. O odgovarajućoj upotrebi sopstvenih sredstava može se odlučivati samo od slučaja do slučaja. Ne postoji propisan minimalni iznos za odbitni iznos. Mora se pokazati da se finansiranje projekta može obezbediti na osnovu planiranog finansiranja, sopstvenih sredstava i, ako je potrebno, drugih sredstava trećih strana. Nadalje, mora se potvrditi da projektne aktivnosti nisu već dobile finansijsku podršku od javnog tela u Saveznoj Republici Njemačkoj. Kao deo pregleda prijave, stopa finansiranja se utvrđuje za svaku aplikaciju, uzimajući u obzir troškove potrebne za projekat i moguća sopstvena i sredstva trećih strana.

Kako se aplicira?

Registracijom i popunjavanjm onlajn prijave predloga projekta.