Program velikih grantova Inicijative za divlje životnje

Naziv donatora

Inicijativa za divlje životinje

Rok za prijavu na konkurs

02.12.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Obrazovne ustanove
  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 200.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • Divlje životinje

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Poziv je namenjen svima, naročito postdoktorima i doktorantima koji se dugo godina bave istraživanjem u oblasti dobrobiti divljih životinja. Fond generalno finansira sve što je potrebno da bi projekat bio završen. Međutim, prioritet daje finansiranju direktnih troškova istraživanja, kao što su zalihe, materijali i putovanja. Finansiranje za druge oblasti troškova (kao što su stipendije, plate ili trajna dobra) treba da bude u potpunosti opravdano u odnosu na ciljeve projekta.

Kako se aplicira?

Popunjavanjem onlajn formulara za prijavu: https://airtable.com/shrlfTX45xhbMvupo