Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Programski Konkurs Za Unapređenje Položaja Osoba Sa Invaliditetom

Naziv donatora

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Rok za prijavu na konkurs

20.01.2019

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

270.000.000,00 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Socijalna zaštita
Ostalo
  • Unapređenje položaja osoba sa invaliditetom.

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija
  • Vojvodina

Predviđeni period trajanja podrške

Trajanje programa može biti maksimalno 12 meseci

Posebni zahtevi donatora

Podnosioci predloga programa moraju ispunjavati sledeće uslove: • da su registrovani kao savezi udruženja građana najmanje pet godina, sa sedištem u Republici Srbiji, čija je oblast delovanja zaštita i unapređenje položaja osoba sa invaliditetom; • da u svom sastavu imaju najmanje tri lokalna udruženja koja imaju iskustva i neposredno sprovode aktivnosti u realizaciji programa iz oblasti unapređenja položaja osoba sa invaliditetom; • da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju programa i • da su ranije preuzete obaveze iz ugovora sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja blagovremeno, efikasno i u potpunosti izvršili.

Kako se aplicira?

Predlog programa dostavlja se na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan na personalnom računaru i propisanim obrascima koji čine obaveznu dokumentaciju. Prijavu za učešće na konkursu podnosi ovlašćeno lice i odgovorno je za sve podatke iz prijave. Zajedno sa odštamapnom i overenom dokumentacijom, potrebno je dostaviti i elektronsku verziju dostavljene dokumentacije na CD-u. Predlozi programa pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje. Obaveznu dokumentaciju čine kompletno popunjeni obrasci: • Aneks 1 – Obrazac za pisanje predloga programa, • Aneks 2 – Obrazac budžeta programa, • Aneks 3 – Obrazac narativnog budžeta programa i • elektronska verzija dokumenata sa svim aneksima na CD-u, isključivo u formatima Word i Excel.