Programski Konkurs Za Unapređenje Položaja Osoba Sa Invaliditetom

Naziv donatora

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Rok za prijavu na konkurs

20.01.2019

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

270.000.000,00 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Socijalna zaštita
Ostalo
  • Unapređenje položaja osoba sa invaliditetom.

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija
  • Vojvodina

Predviđeni period trajanja podrške

Trajanje programa može biti maksimalno 12 meseci

Posebni zahtevi donatora

Podnosioci predloga programa moraju ispunjavati sledeće uslove: • da su registrovani kao savezi udruženja građana najmanje pet godina, sa sedištem u Republici Srbiji, čija je oblast delovanja zaštita i unapređenje položaja osoba sa invaliditetom; • da u svom sastavu imaju najmanje tri lokalna udruženja koja imaju iskustva i neposredno sprovode aktivnosti u realizaciji programa iz oblasti unapređenja položaja osoba sa invaliditetom; • da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju programa i • da su ranije preuzete obaveze iz ugovora sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja blagovremeno, efikasno i u potpunosti izvršili.

Kako se aplicira?

Predlog programa dostavlja se na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan na personalnom računaru i propisanim obrascima koji čine obaveznu dokumentaciju. Prijavu za učešće na konkursu podnosi ovlašćeno lice i odgovorno je za sve podatke iz prijave. Zajedno sa odštamapnom i overenom dokumentacijom, potrebno je dostaviti i elektronsku verziju dostavljene dokumentacije na CD-u. Predlozi programa pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje. Obaveznu dokumentaciju čine kompletno popunjeni obrasci: • Aneks 1 – Obrazac za pisanje predloga programa, • Aneks 2 – Obrazac budžeta programa, • Aneks 3 – Obrazac narativnog budžeta programa i • elektronska verzija dokumenata sa svim aneksima na CD-u, isključivo u formatima Word i Excel.