Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Projekti dijaloga mladih

Naziv donatora

Rok za prijavu na konkurs

01.10.2019

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

50 000 EUR

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • Mladi

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

Perido trajanja projekta je od 3 do 24 meseca. Moraju uključiti najmanje 30 učesnika, uzrasta 13–30 godina, dok za uključene donosioce odluka ne postoje uzrasna ograničenja. Projektom moraju biti obuhvaćene najmanje dve zemlje, od kojih barem jedna mora biti programska.

Posebni zahtevi donatora

Podakcija Projekti dijaloga mladih promoviše aktivno učešće mladih u demokratskom životu i podstiče debatu između mladih i tvoraca politika od značaja za mlade. Projekti u okviru ove podakcije mogu imati formu sastanaka, konferencija, konsultativnih procesa i događaja koji promovišu aktivno učešće mladih u demokratskom životu Evrope, kao i njihovu interakciju sa donosiocima odluka