STDF grantovi za pripremu projekata (PPG)

Naziv donatora

Fond za implementaciju standarda i razvoj trgovine (STDF)

Rok za prijavu na konkurs

01.03.2024

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Mala i srednja preduzeća
  • Privredna društva
  • Preduzetnici

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 50.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • Zdravlje i bezbednost hrane, održivi razvoj i izgradnja kapaciteta, životinje

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Kako se aplicira?

Prijave se prihvataju na bilo kom od tri radna jezika STDF-a (engleski, francuski i španski) i treba ih dostaviti e-poštom na: stdf.funding@wto.org, koristeći zvanični formular za prijavu.