Stipendije Fondacije Jacobs za istraživanje

Naziv donatora

Fondacija Jacobs

Rok za prijavu na konkurs

16.01.2022

do 23 h i 59 min

Ko može da aplicira?

  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 150.000 CHF

Vrsta finansijske podrške

Stipendije

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Nauka i istraživanje
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Obrazovanje
Ostalo
  • Razvoj dece i omladine

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

3 godine

Posebni zahtevi donatora

Mogu konkurisati izrazito talentovani mladi naučnici koji su stekli doktorat pre najviše deset godina. Relevantne discipline uključuju, ali nisu ograničene na: nauke o obrazovanju, psihologiju, ekonomiju, sociologiju, bihejvioralne nauke, kompjuterske nauke, pedagogiju, lingvistiku, neuronauku i nauku o učenju. Ptrebno je dostaviti tri dokumenta: 1. Biografiju kandidata, uključujući listu naučnih publikacija kandidata. 2. Objavljen naučni rad kandidata. 3. Pismo preporuke od 1 stranice od višeg istraživača, unutar ili van odeljenja kandidata, koje podržava kandidata i opisuje njegove/njene kvalifikacije, inicijativu i istraživanje. Ovo pismo treba poslati direktno na fellowship@jacobsfoundation.org.

Kako se aplicira?

Registracijom i popunjavanjem onlajn prijave na stranici: https://jacobsfoundation.spigit.com/2022applications/app/index.html?orig_url=/2022applications/Page/PostIdea#/login